Algemene voorwaarden

In het mooie maar drukke Loonse en Drunense duinen hebben wij de goedkeuring gekregen om jullie te laten genieten in dit prachtige gebied. Het is goed om gezamenlijk te conformeren aan simpele, maar voor de natuur, doeltreffende afspraken. 

Deze Algemene Voorwaarden zijn opsommend van toepassing op ons evenement Eindejaarstrail. 

 • We verwachten dat deelnemers over een goede conditie beschikken. Let op: alle afstanden gaan door het mulle zand, paden zijn ruig en gaan op en af. 
 • Deelname is geheel op eigen risico en geheel voor eigen verantwoording.
 • De organisatie van de Eindejaarstrail is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen of elk ander door de deelnemers beweerdelijk geleden nadeel.
 • De organisatie van de Eindejaarstrail behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of –plaatsen te wijzigen of het evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden, andere calamiteiten of op laste van autoriteiten, waarbij dit redelijkerwijs niet anders kan worden verwacht. Er bestaat geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en vergoeding van (im)materiële schade.
 • De organisatie van de Eindejaarstrail heeft een limiet voor deelnemersaantal.
 • Deelnemers volgen aanwijzingen van routevrijwilligers/vrijwilligers van de Eindejaarstrail altijd op en dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen geen uitzonderingspositie.
 • Er worden mountainbike/fietspaden paden gekruist. Deelnemers van de Eindejaarstrail geven voorrang aan fietsers/paarden/kinderwagens.
 • Met toestemming van lokale bestuurders en terreinbeheerders voert deze trail door beschermde natuurgebieden. Wij vragen jullie met klem geen schade te veroorzaken of afval achter te laten. Wildplassen in en nabij het start/finish gedeelte is streng verboden. Bij het niet opvolgen van aanwijzingen door organisatie worden deelnemers uitgesloten van deelname.
 • Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Een van de grondslagen is dat wij als organisatie toestemming hebben van onze deelnemers om de (gewone) persoonsgegevens te verwerken voor administratie. Met het akkoord verklaren van de algemene voorwaarden geeft de deelnemer aan gekend te zijn in ons handelen met deze door deelnemer verstrekte NAW gegevens en hiermee dan ook toestemming geeft zijn/haar NAW gegevens op verantwoordelijke wijze te gebruiken.
 • De inschrijving is pas definitief na het voldoen van de betaling. 
 • Tijdens het evenement worden er foto’s gemaakt. Door akkoord te geven geeft de deelnemer toestemming dat deze foto’s op de site mogen worden gedeeld. 
 • Inschrijving is definitief. Annuleren en/of restitutie verkrijgen is niet mogelijk!
 • Door inschrijving erkent de deelnemer aan de Eindejaarstrail op de hoogte te zijn van de bepalingen in dit regelement welke tevens gelden als algemene voorwaarden. 
 • De organisatie van de Eindejaarstrail is niet verantwoordelijk voor het niet spotten van een ree.